La Llar d’Infants Guixota compleix la normativa vigent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, tant a nivell educatiu, de seguretat i evacuació en cas d’incendi i de sanitat.

El primer Cicle de l’Educació Infantil, que comprèn els tres primers anys de vida; és una etapa molt important. Els infants aprenen a compartir, a estar amb els altres, respectar, descobrir… Tots aquest aprenentatges l’ajudaran i facilitaran la seva incorporació a la vida escolar i social.
Amb l’objetiu d’afavorir i potenciar el desenvolupament integral dels infants en els seus aspectes d’estabilitat afectiva i emocional, comunicació, expressió, convivencia, hàbits, desenvolupament motriu, atenció a la salud i coneixement de l’entorn que l’envolta, hem creat la Llar d’Infants GUIXOTA. Els infants hi trobaran un ambient acollidor, emotiu i sensible, on mestres i educadores posem tots els mitjans per a conseguir-ho.

Carrer Caldes 1, Sant Cugat - Barcelona - España - Tel: 93.675.64.27 / 671.687.814 - info@guixota.com